Jakie są koszty eksploatacji pompy ciepła? Pompa ciepła stanowi urządzenie grzewcze, które łączy w sobie korzyści finansowe z wygodą użytkowania, a jednocześnie jest to rozwiązanie ekologiczne. Takie połączenie sprawia, że jest to technologia coraz częściej stosowana. Oczywistą kwestią jest jednak potrzeba wydania większej ilości pieniędzy na samym początku.

Pompy ciepła są więc inwestycją, która daje gwarancję zwrotu (oraz wyższe korzyści finansowe niż odłożenie pieniędzy na lokacie). Podczas eksploatacji są to urządzenia tanie oraz wygodne. Nie zmienia to faktu, że w tym czasie również trzeba wydawać pewną kwotę pieniędzy. Jaką dokładnie? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, ale przyjrzymy się bliżej tej sytuacji w ramach tego artykułu.

Z czego wynikają koszty eksploatacyjne pompy ciepła?

Niektórym osobom może się wydawać, że jeśli pompa ciepła pobiera energię z dolnego źródła (gruntu, powietrza lub wody), to nie posiada kosztów w związku z eksploatacją. Jest to jednak błędne myślenie. Przede wszystkim urządzenie wymaga energii elektrycznej. To ona wywołuje cały proces i to dzięki niej odbywają się procesy termodynamiczne, których skutkiem jest dostarczanie ciepła do budynku. Jak dużo prądu jest zużywane w stosunku do uzysków cieplnych? Najłatwiej możemy to odczytać, posługując się współczynnikiem COP. Jakie są koszty eksploatacji pompy ciepła?Wyraża on ilość uzyskanej energii w stosunku do zainwestowanej. Dla przykładu, jeśli COP wynosi 4, to urządzenie wyprodukowało 4 razy więcej energii cieplnej, niż pochłonęło prądu do jej wytworzenia. Słuszna jest teza, że ogrzewanie elektryczne jest drogie, ale mówimy tutaj o sytuacji, w której stosunek ten wynosi 1 do 1. Kilkukrotnie większa ilość energii wyprodukowanej sprawia, że technologia jest opłacalna z finansowego punktu widzenia. Drugim aspektem, który przemawia za tym, że montaż pompy ciepła, to również pewne koszty eksploatacyjne, to potrzeba okresowych przeglądów i napraw. Należy jednak pamiętać, że do tych drugich dochodzi bardzo rzadko.

Zmienne, od których zależą koszty eksploatacyjne

Zazwyczaj trudno jest precyzyjnie określić koszty eksploatacyjne i tak naprawdę zawsze są to różnego rodzaju szacunki. Nie inaczej jest w przypadku pomp ciepła. Występuje kilka zmiennych, które uniemożliwiają dokładnie określenie. Powietrzne pompy ciepła stanowią obecnie najpopularniejszy rodzaj tej technologii i większość analiz jest przeprowadzana właśnie dla tego typu. W jego przypadku istotne jest uniezależnienie się od parametrów gruntu. Oczywiście urządzenia grzewcze mogą mieć różną moc, a to determinuje również koszty eksploatacyjne. Kolejną zmienną są warunki panujące na zewnątrz i preferowana przez użytkowników temperatura wnętrz. Kolejnym aspektem jest efektywność energetyczna urządzenia. Ostatnią zmienną jest cena za energię elektryczną.

Ile wynoszą koszty eksploatacyjne pompy ciepła?

Najczęściej ilość energii elektrycznej, która jest zużywana przez pompę ciepła w rozliczeniu rocznym, oscyluje wokół wartości 6000 kWh. Mowa tutaj o urządzeniu, którego moc wynosi mniej więcej 6-8 kW. W takiej sytuacji koszt za energię elektryczną, która zostanie zużyta przez urządzenie, przekracza 3000 zł. Warto dodać, że jest to zdecydowana większość kosztów eksploatacyjnych. Rozbieżności w tej kwestii są znaczące i można odnaleźć kwoty przekraczające 2000 zł. Pamiętajmy jednak, że im więcej energii zostanie pobrana, tym więcej zostanie również wyprodukowane w postaci ciepła. Istotne jest, żeby zadbać o nieprzewymiarowywanie mocy urządzenia. Instalacja pompy ciepła to inwestycja, a jej okres zwrotu będzie krótszy, jeśli technologia zostanie dobrana optymalnie wobec potrzeb. Pompy ciepła wymagają też okresowych przeglądów. Czasami zdarza się potrzeba naprawy, ale rzadko dochodzi do takiej sytuacji. Zwykle producenci urządzeń zakładają, że trzeba corocznie wykonywać przegląd do tego, żeby zachować gwarancję. Kwota takiego badania nie jest znacząca w stosunku do osiąganych korzyści, gdyż najczęściej wynosi od 350 do 450 zł netto. Koszty związane z naprawami są jeszcze trudniejsze do oszacowania. W przypadku powietrznych pomp ciepła mamy większą pewność, że nie doszło do żadnych problemów w kwestii dolnego źródła. Jest to dodatkowa gwarancja długotrwałości urządzenia.

Koszty i zyski związane z posiadaniem pompy ciepła

Artykuł dotyczy przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, które są związane z posiadaniem pompy ciepła. Warto pamiętać, że one występują, nawet jeśli są stosunkowo niskie w stosunku do uzysków. Najczęściej szacuje się, że okres zwrotu omawianej technologii wynosi około 8 lat. Samo urządzenie wymaga nakładu finansowego, gdzie jednym z głównych parametrów jest jego moc. Również instalacja pompy ciepła jest związana z kosztami. Najczęściej te dwie sprawy są połączone w ramach jednej kwoty. Okres zwrotu jest najważniejszym wyznacznikiem kwestii finansowych związanych z tym ekologicznym rozwiązaniem. Najczęściej inwestycja w postaci energii elektrycznej jest od 4 do 5 razy mniejsza niż uzysk cieplny. To prowadzi do uzyskania taniego ogrzewania budynku. Najlepiej jeśli to rozwiązanie zostanie połączone z odpowiednim ociepleniem budynku, być może również systemem wentylacji z odzyskiem ciepła. Konieczne jest również dobranie odpowiedniego systemu ogrzewania.