Ochrona prawna pacjentów świadczona przez prawników na rzecz prawa: zdrowie, a nawet życie ludzi jest często całkowicie w rękach konkretnych lekarzy i pielęgniarek, całkowicie zależnych od poziomu ich wiedzy zawodowej, a także od sumienności i przestrzegania prawa. Błędy medyczne podczas leczenia stają się coraz częstsze. Prawne aspekty tajemnicy lekarskiej nie zawsze są respektowane.

Wszystkie placówki służby zdrowia mogą i muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenia praw pacjentów. Jeśli usługi medyczne nie spełniają oczekiwań lub wręcz szkodzą zdrowiu, tacy pacjenci potrzebują prawnika medycznego, aby pociągnąć szpital lub lekarza do odpowiedzialności i przywrócić sprawiedliwość.

Pomoc prawnika medycznego

Adwokat medyczny to zawód, który szybko zyskuje na popularności. Zarówno pacjenci, jak i lekarze w placówkach medycznych coraz częściej potrzebują pomocy prawników medycznych. Jeśli doznałeś obrażeń w wyniku zaniedbania medycznego lub błędu w sztuce, prawnik medyczny pomoże Ci:

 • Złożenie wniosek o placówkę medyczną
 • Przesłanie prośbę o test
 • Analiza prawna dokumentacji medycznej
 • Dochodzenie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, utratę dochodów
 • Roszczenie o zwrot kosztów leczenia
 • O zadośćuczynienie można ubiegać się z tytułu zwiększonych potrzeb oraz utraty lub zmniejszenia zdolności do pracy poszkodowanego
 • Obrona prawa do odszkodowania za szkody materialne i moralne (ból, stres, cierpienie) przed sądem.

Prawo do zdrowia i leczenia jest zapisane w Konstytucji. Nie bój się iść z tym do sądu. Ponadto jest prawnik medyczny, który nie tylko rozumie podstawy prawne zagadnienia, ale ma również doświadczenie w pracy z pracownikami służby zdrowia. Dla niektórych lekarzy medycyna stała się zawodem nastawionym na zysk, który ignoruje główną zasadę – nie szkodzić.

Jak przygotować się do rzecznictwa w przypadku świadczenia nieodpowiednich usług medycznych?

Podczas konsultacji prawnej prawnik medyczny adwokat-seidel.pl/prawnik-prawo-medyczne-warszawa/ doradzi:

 • Zbierz dokumenty. Recepty, czeki, kontrakty lekarskie, wyniki badań laboratoryjnych, te ważne dokumenty mogą kiedyś stać się ważnymi dowodami. Kserokopie dokumentacji medycznej nie będą zbędne.
 • Prośba o wyjaśnienie. Obowiązkiem lekarza jest przekazanie wszelkich informacji o stanie zdrowia pacjenta w zrozumiałej dla niego formie bez obciążania go trudną terminologią medyczną
 • Konsultacja z prawnikiem, który jest kompetentny w przygotowaniu skargi lub zapytania, pomoże rozwiązać sprawę we wstępnym postanowieniu.
 • Pacjentowi trudno jest zrozumieć, kto, kiedy i gdzie zostało naruszone jego prawo do opieki medycznej, a dokładniej, co obejmuje prawo do opieki medycznej. Adwokat medyczny zawsze pomoże we właściwym wykryciu naruszeń praw pacjenta przez placówkę medyczną oraz będzie reprezentował jego interesy na każdym etapie sprawy, w tym sądowego rozstrzygania sporów medycznych.

Wysoko wykwalifikowani i doświadczeni eksperci dobiorą najskuteczniejszy sposób ochrony Twoich praw i ustalą właściwą strategię postępowania sądowego. Biorąc pod uwagę wszystkie cechy obowiązujących przepisów prawa medycznego, adwokaci medyczni będą dążyć do pozwania pracowników placówek medycznych o odzyskanie wysokości wyrządzonej szkody, wysokości zadośćuczynienia i innych powiązanych rodzajów zadośćuczynienia.

Ochrona Praw Pacjenta

Ochrona prawna pacjentów

Ochrona prawna pacjentów

Jakość opieki to zespół wskaźników, które charakteryzują terminowość opieki, prawidłowe rozpoznanie, wybór metody diagnostycznej, leczenie, profilaktykę oraz ogólny pozytywny wynik leczenia. Często pacjenci nadal potrzebują prawników medycznych, ponieważ klienci placówek medycznych są w dość nierównej sytuacji w stosunku do personelu medycznego. Wynika to z choroby, która zależy od osobistego nastawienia personelu medycznego i braku niezbędnej wiedzy z zakresu medycyny. Natychmiastowa ocena jakości opieki jest dla pacjentów trudna i czasami wykrywane są błędy medyczne

Zadaniem rzecznika prawa medycznego jest przede wszystkim wyjaśnienie pacjentowi jego praw oraz udzielenie mu kompleksowej konsultacji z zakresu prawa medycznego. Jeśli doszło do konfliktu lekarz-pacjent, prawnicy medyczni zrobią wszystko, co w ich mocy, aby chronić pacjenta. Ochrona ta realizowana jest poprzez konsultacje z placówkami medycznymi, pisemne skargi do lekarzy, obronę prawną przez adwokatów i inne działania przewidziane prawem. Prawnicy szukają dowodów na niewłaściwe postępowanie lekarzy.

Głównym celem prawników medycznych ochrony praw i interesów pacjentów jest naprawienie szkody oraz dochodzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej, administracyjnej lub karnej winnych lekarzy i innego personelu medycznego, co w naturalny sposób zapobiega występowaniu tego typu przestępstw. Priorytety ustala klient. Tylko prawnicy posiadający doświadczenie medyczne mogą skutecznie chronić interesy pacjentów na każdym etapie rozwiązywania konfliktów prawnych. Najskuteczniej może bronić interesów swojego klienta poprzez proaktywne przedstawianie właściwych dowodów i aktywne angażowanie się w dialog z oskarżonym w fartuchu lekarskim.

Karolina Seidel kancelaria prawa medycznego
ul. Saska 7E
03-968 Warszawa
511 098 052
www.adwokat-seidel.pl