Czy warto inwestować w magazyn energii? Czy wiesz, że, słońce w zaledwie kilka minut przekazuje na naszą planetę tak dużo energii, że zaspokoiłaby ona nasze potrzeby na cały rok? Nad nami jest więc potężne źródło energii, której nie jesteśmy w stanie wyczerpać. Obecny rozwój technologiczny OZE pozwolił na przetwarzanie tego potencjału energetycznego i czerpanie z niego korzyści. Elektrownia fotowoltaiczna jest w stanie pokryć prawie 100% potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego lub zakładu produkcyjnego, a nawet wygenerować nadwyżkę energii, którą można magazynować.

Czym są urządzenia magazynujące energię i jak działają?

Magazyn energii umożliwia przechowywanie nadmiaru energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną (lub wiatrową), którą można następnie wykorzystać w okresach braku energii. W ten sposób nadwyżkę można wykorzystać w okresach wysokiego zużycia energii elektrycznej, gdy elektrownia fotowoltaiczna wytwarza jej mniej lub w ogóle np. w nocy. W jaki sposób przechowywana jest energia elektryczna? Magazynowanie energii odbywa się w sieci energetycznej do której przesyłana jest wyprodukowana energia. Domowe magazyny energii to akumulatory.

Magazynowanie energii jest optymalną formą jej późniejszego wykorzystania

W związku z dynamicznym rozwojem rynku energii odnawialnej ilość produkowanej energii dynamicznie rośnie z roku na rok. Powstaje coraz więcej instalacji fotowoltaicznych i dzięki temu obserwowany jest stały wzrost jej produkcji a to wymaga zarządzania i przechowywania nadwyżek. Już teraz widać wyraźną potrzebę stabilizacji sieci, eliminowania strat przesyłowych oraz ciągłego inwestowania w infrastrukturę energetyki rozproszonej. Jest to dylemat sprzedawców energii, którzy pokrywają koszty tych inwestycji. Ponadto odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika i wiatr, są poza kontrolą, a zapotrzebowanie na energię elektryczną musi odpowiadać podaży, aby sieć była stabilna.

Oznacza to, że na potrzebę stabilizacji sieci wpływa nieprzewidywalność energii odnawialnej. Ponadto rozwój transportu elektroenergetycznego może znacząco przeciążyć istniejącą infrastrukturę energetyczną i zdestabilizować istniejący system przesyłu energii (system przesyłowy). Może to znacząco wpłynąć na rozwój innych sektorów gospodarki. Co z tego wynika? Inwestowanie w magazyny energii jest doskonałym rozwiązaniem, ponieważ zapewni stabilne funkcjonowanie systemu energetycznego.

Korzyści z magazynowania energii dla konsumenta

Czy warto inwestować w magazyn energii?

Czy warto inwestować w magazyn energii?

Istniejący system produkcji energii we własnym gospodarstwie domowym lub miejscu pracy z wykorzystaniem mikroinstalacji fotowoltaicznych (do 50 kW) pozwala na zwrot nadwyżki energii elektrycznej do przedsiębiorstwa energetycznego. Koszt kWh, który możemy zdjąć z sieci zostaje obniżony o 20% (dla instalacji do 10 kW) lub 30% (dla instalacji od 10 do 50 kW). Ale co zrobić, aby wykorzystać sto procent wyprodukowanej energii? Tutaj z pomocą przychodzą magazyny energii w których można przechowywać niewykorzystaną energię wyprodukowaną przez fotowoltaikę.

Co warto wiedzieć! Istnieje możliwość łączenia magazynu energii z różnymi systemami produkcji prądu przez panele fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe. Ponadto magazyny energii na potrzeby domowe mogą przechowywać również prąd otrzymany z sieci energetycznej i korzystać z niego podczas przerw w dystrybucji. Właściciele takich instalacji mogą korzystać z dopłat rządowych, dzięki czemu koszty magazynów energii spadną. Dostępne programy to: Mój Prąd, Agroenergia, Fundusz Modernizacyjny. 

Co potwierdza zasadność inwestowania w magazyny energii?

Posiadając własny magazyn energii można cieszyć się całkowitą niezależności energetyczną. Podwyżki w tym sektorze nas nie dotykają, jak też awarie w sieci, ponieważ możemy w tym czasie wykorzystać zgromadzoną w akumulatorach energię elektryczną bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Czy anomalie pogodowe przeszkodzą w zaopatrzeniu domu lub przedsiębiorstwa w prąd? Oczywiście że, nie. Silne wiatry, burze czy zalania terenów nie spowodują przerw w dostawie energii, jak to miało miejsce przy pobieraniu energii z sieci energetycznej. Własny magazyn energii jest doskonałą inwestycją, która zwraca się szybko i pozwala być autonomicznym w przypadku jakichkolwiek usterkach w sieci. Raporty  donoszą, że koszt instalacji fotowoltaicznej spada, a moce produkcyjne szybko rosną. A to oznacza, że inwestycje w magazyny energii przyniosą duże korzyści.

Koszty rozwoju instalacji wiatrowych i słonecznych nadal spadają, głównie z powodu ulepszeń technologicznych. Innym ważnym powodem jest rosnąca skala produkcji energii odnawialnej i ostra konkurencja na aukcjach. Nowe badania pokazują, że inwestowanie w energię odnawialną jest jedną z najmądrzejszych i najbardziej opłacalnych inwestycji. Przejście na czystą energię podczas ożywienia gospodarczego po COVID-19 to duży krok w kierunku świata, w którym ludzie są chronieni przed takimi pandemiami. Rozwój odnawialnych źródeł energii może być potężnym motorem ożywienia gospodarczego po kryzysie koronawirusowym, przyczyni się do tworzenia nowych, przyjaznych środowisku i bezpiecznych miejsc pracy.