Polisa OCP — co musisz wiedzieć: Każda branża ma swój własny, unikalny zestaw praw, kodeksów i standardów, których należy przestrzegać. Branża TSL jest bardzo specyficzna, dlatego takich zapisów prawnych jest bardzo dużo. Jedną z nich jest Konwencja CMR, która reguluje odpowiedzialność cywilną przewoźnika.

Czym jest Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika, w skrócie OCP, na czym polega, na czym polega i jak można się przed nią zabezpieczyć? To pytanie zadaje sobie wiele osób specjalizujących się w drogowym transporcie towarów. Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że wszelkie sprawy związane z przewozem towarów reguluje Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (w skrócie CMR). Ma zastosowanie do wszystkich umów przewozu drogowego towarów na zasadzie wynajmu lub za wynagrodzeniem, jeżeli miejsce załadunku i miejsce dostawy towarów znajdują się w dwóch różnych krajach.

Podstawą Konwencji jest międzynarodowy list CMR, w trzech egzemplarzach, każdy o tej samej mocy urzędowej. Listy powinny być ostemplowane i podpisane przez przewoźnika i nadawcę. Manifest zawiera również wszystkie niezbędne dane dotyczące przewożonego towaru. Między innymi sposób pakowania, waga netto i waga brutto.

Za co odpowiada przewoźnik?

Przede wszystkim OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-przewoznika/ mówi, że to on ponosi odpowiedzialność za utratę towaru, czy to zaginięcie całkowite, czy zaginięcie częściowe, czy też uszkodzenie w transporcie. Przewoźnicy ponoszą również odpowiedzialność za zaniedbania swoich pracowników, takie jak niedostateczne zabezpieczenie ładunku przez kierowców lub niezapewnienie integralności dokumentów. Nawet jeśli przewoźnik zdecyduje się zlecić transport towaru innej firmie, przewoźnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za OCP wysyłanego towaru. W praktyce przewoźnik ponosi odpowiedzialność cywilną za towar od załadunku do rozładunku do odbiorcy.

OCP Przewoźnika jest zwolnione

Polisa OCP — co musisz wiedzieć

Polisa OCP — co musisz wiedzieć

Przewoźnik będzie zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli utrata lub trwała szkoda została spowodowana działaniem osób upoważnionych (takich jak właściwy organ odpowiadający oddziałowi celnemu). Okoliczności, których przewoźnik nie może przewidzieć i w żaden sposób nie może zapobiec, najczęściej mówimy o nienormalnej pogodzie, wszelkich huraganach, burzach, gradzie. Rozbój, rozbój i kradzież, gdzie środek transportu zostaje skradziony wraz z towarem, jeżeli szkoda została spowodowana przez osobę trzecią, na przykład w wypadku drogowym.

Jednak to nie wystarczy, aby tak się stało, ponieważ przewoźnik nadal musi udowodnić, że zdarzenie nastąpiło bez interwencji. Odpowiedzialność za skradzione przedmioty jest zwolniona tylko w przypadku pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym. Przewoźnik nie ponosi również odpowiedzialności za przesłany towar, jeżeli naczepa, na którą ładuje towar załadowca, jest zaplombowana i nieuszkodzona przed rozładunkiem do odbiorcy. W takim przypadku wyłączną odpowiedzialność za brak lub uszkodzenie towaru spowodowane niewłaściwym opakowaniem ponosi nadawca.

Uszkodzenia

Jeśli pomimo wszelkich starań przewożony towar nadal jest uszkodzony, przewoźnik musi ponieść odpowiedzialność cywilną za powierzony towar. Jest on obowiązany do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia. To samo dotyczy sytuacji, gdy szkoda powstała w transporcie wskazanym przez przewoźnika, gdyż za stan rzeczy odpowiada wyłącznie zleceniobiorca. Aby uniknąć nieporozumień, zawsze warto mieć pod ręką szczegółową dokumentację faktycznego stanu towaru, co pozwoli znacznie uprościć proces dochodzenia odszkodowania lub obalenia nieuzasadnionych roszczeń.

Jak się chronić?

Tak naprawdę jest tylko jeden sposób, aby uchronić się przed przewoźnikiem OCP. Na rynku dostępne są polisy ubezpieczeniowe, które ochronią przed kosztami związanymi z niewłaściwym procesem wysyłki. Istnieje kilka rodzajów tego typu ubezpieczeń, które są specyficzne dla przewoźników. Najpopularniejszą formą jest polisa OC, która pozwala na przeniesienie odpowiedzialności finansowej za ewentualne błędy na firmę ubezpieczeniową, jest to ochrona fakultatywna, ale warto na nią zwrócić uwagę, ponieważ czasem koszt odszkodowania za uszkodzony towar prowadzi do bankructwa bardziej niż pewnego razu.

Na tej polisie też nie warto oszczędzać, im wyższa składka tym mniej ograniczeń i wyłączeń z polisy. Innymi słowy, bezpieczniej. Dobry agent ubezpieczeniowy powinien dobrać polisę ubezpieczeniową do charakterystyki przewożonego towaru i specyficznych okoliczności przewozu. Na co należy zwrócić uwagę przy składaniu wniosku o ubezpieczenie OCP? Kwota gwarancji obejmuje pełną wartość przewożonego towaru, możliwość parkowania na zewnątrz na parkingu strzeżonym, ubezpieczenie na przedłużony transport kontrahenta. Takie ubezpieczenie pozwoli Ci spać spokojnie.