Dlaczego warto rozszerzyć zakres ubezpieczenia OC dla firm zajmujących się transportem towarów? W pełni gwarantuję stabilność jego działania, płynność finansową w przypadku uszkodzenia powierzonego towaru oraz spełniam wymagania reklamacyjne kontrahenta. Polisa OCP przewoźnika przeznaczona jest wyłącznie dla przewoźników świadczących usługi przeładunkowe w kraju. Obejmuje również przesyłki międzynarodowe z ubezpieczeniem. Wykup polisy OCP zapewnia bezpieczeństwo w przypadku kolizji drogowej, zagubienia lub uszkodzenia przesyłki lub opóźnionej dostawy.

Rozszerzone Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

ubezpieczenie OC przewoźnika

OCP Przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ jest ubezpieczeniem dobrowolnym, ale każdy przewoźnik chcący zaistnieć w branży transportowej musi taką polisą wspierać swój biznes.

Podstawowy zakres ochrony OCP operatora obejmuje:

 • Niewykonanie lub nierzetelne wykonanie usługi przewozu.
 • Utrata rzeczy w wyniku rabunku, kradzieży, pożaru lub uszkodzenia poza terenem strzeżonym.
 • Wydawać importowane towary osobom nieupoważnionym.
 • Przywłaszczenie towarów.

Polisa OCP zostaje rozszerzona o odszkodowanie za:

 • Było to spowodowane rażącym zaniedbaniem kierowcy.
 • Występuje w wyniku zachowania kierowcy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • Może to rodzić roszczenia wobec pracowników firmy, członków rodziny właściciela firmy transportowej lub podmiotów powiązanych kapitałowo z ubezpieczającym OCP https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/.

Dodatkowo ubezpieczenie OC zapewnia ochronę po szkodzie obejmującą:

 • Koszty sądowe.
 • Wyciąganie pojazdu z rowu.
 • Przeładunek powierzonego towaru.
 • Czasowe składowanie towarów.
 • Zapewnienie alternatywnych pojazdów do transportu powierzonego towaru do miejsca przeznaczenia.
 • Koszt ekspertyzy w celu ustalenia bezspornej przyczyny uszkodzenia towaru
 • Koszt obsługi uszkodzonego towaru.
 • Posprzątanie terenu po uszkodzeniu.

Ubezpieczenie OCP Przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/ocp-przewoznika/ obejmuje również:

 • Szkody z tytułu odpowiedzialności za cła i inne koszty związane z przewozem towarów zgodnie z Ustawą o Przewozach w transporcie krajowym oraz Konwencją CMR w transporcie międzynarodowym.
 • Za szkody spowodowane opóźnioną dostawą odpowiada przewoźnik.
 • Szkody spowodowane utratą lub niewłaściwym użyciem dokumentów zawartych w liście przewozowym.
 • Szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zmian umowy przewozu zawartych w Ustawie Przewozowej i Konwencji CMR.
 • Szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku, pod warunkiem, że przewoźnik osobiście wykonuje i przejmuje odpowiedzialność zgodnie z umową między przewoźnikiem a przewoźnikiem.
 • Uszkodzenie lub utrata towarów spowodowana przez uchodźców i imigrantów.
 • Uszkodzenia spowodowane brakiem określenia odpowiedzialności firmy przewozowej na liście przewozowym.

Wielu właścicieli firm przewozowych dokonało następujących rozszerzeń OCP:

 • Oczyść chemikalia w glebie.
 • Zapytaj o koszt należnego frachtu.
 • Koszty związane z nieterminowym dostarczeniem załadowanych pojazdów.

Ochronę OC przewoźnika https://www.facebook.com/ocpprzewoznika warto rozszerzyć w konkretnych przypadkach o następujące klauzule:

 • Transport Towarów Niebezpiecznych – ADR.
 • Transport zwierząt
 • Transport kosztowności.

Polisa OCP przewoźnika pokryje szkody, jeśli wystąpią one w czasie przestoju spowodowanego przez:

 • Wypadek drogowy lub awaria samochodu.
 • Udzielanie pierwszej pomocy uczestnikom imprezy.
 • Dopełnij formalności na przejściu granicznym.
 • Kierowca pojazdu jest chory.
 • Kontrola drogowa.
 • Podnieś lub wyciągnij pojazd biorący udział w wypadku drogowym.

Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego – Obowiązkowe

Zarówno ustawa Prawo Przewozowe, jak i Konwencja CMR określają zakres odpowiedzialności firm przewozowych w różnych nieprzewidzianych okolicznościach.

OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

Jeśli przewoźnik wykupił polisę OCP, musi pamiętać:

 • Właściwe zabezpieczenie ładunku podczas transportu, takie jak odpowiednia temperatura wewnątrz naczepy, zabezpieczenie ładunku pasami transportowymi.
 • Zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu z dala od drogi i z odpowiednim oświetleniem.
 • Towar przekazywać wyłącznie osobom upoważnionym do jego odbioru.
 • Prowadź samochód zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 • Przestrzegaj czasu pracy kierowcy zgodnie z przepisami prawa.

Na koszt polisy OCP ma wpływ wartość kwoty gwarantowanej oraz ulga lub franczyza ogólna. Również zakres i zasięg geograficzny polityki. Klienci przewoźników posiadających polisę OCP będą mieli pewność, że nawet jeśli podczas wykonywania przez nich przewozu ładunku wydarzy się coś nieoczekiwanego, otrzymają odszkodowanie. Współpracując z wieloma agencjami możesz przeprowadzić kompleksową analizę zakresu istniejącego ubezpieczenia OC oraz przedłużenia jego preferencyjnych warunków. Zakres polisy jest kalkulowany indywidualnie przez doświadczonych konsultantów i dostosowywany do potrzeb przewoźnika oraz zależny od profilu firmy spedycyjnej.