Biuro detektywistyczne jak założyć – w naszym kraju obecnie sprawnie funkcjonuje kilkaset licencjonowanych biur detektywistycznych. Dla przykładu po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła Detektyw Wrocław wyświetlają się, aż trzy strony zapełnione nazwami biur detektywistycznych i ich adresami. Zawód ten jest bardzo interesujący, jednak nie każdy może zostać detektywem. Jeśli planujesz otworzyć własne biuro detektywistyczne, powinien wiedzieć, na czym będzie polegać Twoja praca.

Detektywom przysługuje przede wszystkim prawo do przetwarzania danych osobowych, bez zgody osoby, której te dane dotyczą w trakcie prowadzenia śledztwa, jednak od razu po zakończeniu sprawy są oni zobowiązani zniszczyć wszelkiego rodzaju wrażliwe dane. Warto, wiedzieć, że detektywi oprócz tego wyjątku mają takie same prawa jak inni obywatele, a więc nie są oni w żadnym przypadku upoważnieni do przeszukiwania osób, ani pomieszczeń bieżących o nich czy też urządzeń mobilnych. Nie mają oni także prawa do legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości. Tego typu sceny w wykonaniu detektywów, można jedynie spotkać w serialach telewizyjnych. Osoby wykonujące ten zawód są także objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy, jeśli chodzi o ich źródło informacji, a także okoliczności i powód prowadzonego postępowania detektywistycznego. Obliguje ich do tego najczęściej zawarta umowa z klientem.

Jakie wymagania należy spełnić, aby założyć biuro detektywistyczne ?

Chcąc założyć biuro detektywistyczne należy spełnić, chociażby minimalne wymagania, które są stawiane dla osób wykonujących właśnie ten specyficzny zawód. Pierwszym wymogiem przy zakładaniu biura detektywistycznego jest posiadanie licencji. Licencja jest wydawana po spełnieniu szeregu procedur i wymagań są nimi między innymi:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • ukończone 21 lat,
  • posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,
  • nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie karne,
  • posiadać zdolność psychiczna do wykonywania tego zawodu,
  • posiadać nienaganną nieposzlakowana opinie.

Licencja jest wydawane przez Komendanta policji Głównej właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie. Co ważne od 2014 roku został zniesiony obowiązek zdawania egzaminu państwowego na uzyskanie licencji detektywa. Pomimo to jednak już ten punkt wymaga poświęcenia sporej ilości czasu, pieniędzy, a także energii, kiedy chcemy założyć biuro detektywistyczne.

Kolejnym wymogiem jest zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mogą zostać wyrządzone, w trakcie prowadzenia dochodzenia detektywistycznego. W Polsce niemal każdy zawód objęty licencją wymaga wykupienia takiego rodzaju ubezpieczenia. Wszystko to za sprawa ryzyka wyrządzenia dużych strat materialnych, które mogłyby być nierealne do pokrycia przez osoby fizyczne.

Ponadto osoba chcąca założyć biuro detektywistyczne nie może posiadać żadnych długów, ani także nie może być karana za przestępstwo umyślne, a nawet nieumyślne. Jak także przestępstwa skarbowe. Wszelkiego rodzaju działalności detektywistyczne objęte są wymogami obowiązującymi działalności regulowane i wymagają wpisu do rejestru działalności detektywistycznej przez samego Ministra Spraw Wewnętrznych.

Jakie obowiązki ma osoba prowadząca biuro detektywistyczne

Biuro detektywistyczne jak założyć

Biuro detektywistyczne jak założyć

Osoba, która chce prowadzić biuro detektywistyczne na terenie naszego kraju, zobowiązana jest do zachowania pisemnej formy umów z klientami, dla których świadczy swoje usługi. Jak także przechowywać i prowadzić ewidencję zatrudnianych w swoim biurze detektywów. Wraz z wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami, takimi jak a przykład licencja. Wszystko sprowadza się do możliwości przedstawienia w szybki i bezproblemowy sposób dokumentacji w razie kontroli danego organu upoważnionego do jej przeprowadzenia. Ponadto detektywi, którzy posiadają licencje, zobowiązani są poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym raz na 5 lat.

Jak prowadzić biuro bez licencji

Wiele detektywów, także we wspomnianym wcześniej Wrocławiu, posiada biura założone przez osoby, które jednak nie posiadają licencji detektywistycznej. Istnieje bowiem możliwość założenia biura detektywistycznego bez jej posiadania. Wystarczy wtedy wejść w spółkę z osobą, która może wylegitymować się tego typu licencją. W takim przypadku osoba bez licencji nie wykonuje typowych czynności detektywistycznych, a jedynie prowadzi działalność i czynności związane z jej prowadzeniem takie jak pilnowanie dokumentów księgowych, podpisywaniu umów, czy też tym podobne sprawy. Wszelkiego rodzaju formalności związane z założeniem działalności gospodarczej tego typu są niezmienne jak w przypadku każdej innej działalności. Powinna być ona wpisana do wpisu ewidencji CEiDG lub KRS w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, a także spełnić wszystkie warunki związane ze wpisaniem przedsiębiorstwa do VAT. Przy prowadzeniu biura detektywistycznego forma opodatkowania możliwa jest jedynie do rozliczenia na zasadach ogólnych, gdzie do wyboru są dwie opcje opodatkowania liniowego lub według skali opodatkowania. Identyczne przepisy obowiązują także biura detektywistyczne, jeśli chodzi o opłacanie składek ZUS.